ـ شرکت پویش صنعت عروج (با مسؤولیت محدود) ـ

به فهرست مشتریان ما بپیوندید:           ارسال درخواست

لطفاً برای افزوده شدن به فهرست مشتریان، اطلاعات زیر را به طور کامل و دقیق برای ما ارسال فرمایید:

1-              نام شرکت

2-              نام و نام خانوادگی شخص تماس گیرنده

3-              اطلاعات تماس شخص تماس گیرنده (تلفن، نمابر، ایمیل)

4-              نشانی پستی

5-              کد پستی

6-              زمینه فعالیت

7-              زمینه همکاری یا یا موضوع خرید از شرکت پویش صنعت عروج

فهرست مشتریان برگزیده:

1-              شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران

2-              پژوهشکده‌ی مهندسی جهاد کشاورزی

3-              سازمان فضایی ایران

4-              سازمان صنایع دریایی

5-              مرکز تحقیقات صنایع هوایی

6-              دانشگاه تهران

7-              دانشگاه شهید بهشتی

8-              دانشگاه محقق اردبیلی

9-              دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

10-           سازمان صنایع دریایی ایران

11-           شرکت صنایع دیرگداز آمل

12-           شرکت ماشین‌سازی آمل برش

تهران- خ کارگر شمالی- خ 16- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک- واحد 124

کد پستی: 1439814448

تلفن: 88339314 – 021